ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Intelligent Human Resources Management System (iHRMS). Λογισμικό διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού βασισμένο εξ’ ολοκλήρου στην χρήση του Internet και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Περιλαμβάνει HCM (διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου), κατάρτιση, πρόσληψη, αξιολόγηση, εφαρμογή Μισθοδοσίας κ.α. Είναι ένα ολοκληρωμένο σύνολο λύσεων HR. Μελετά και ερευνά όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων μιας επιχείρησης (ή ενός οργανισμού).

Σκοπός του είναι να εξασφαλίζει σε κάθε στιγμή τους κατάλληλους ανθρώπους από άποψη ποιότητας και ποσότητας που έχει ανάγκη η επιχείρηση (ή ο οργανισμός) καθώς και την αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση αυτών. Αξιοποιώντας την ευρύτατη βάση βιογραφικών – δεδομένων που υπάρχει στα κοινωνικά δίκτυα, όπως το LinkedΙn, το Facebook, το G+ κ.α., κάνοντας το ίδιο αναζήτηση για τους κατάλληλους υποψηφίους εργαζομένους για να καλύψουν τις ανάγκες της επιχείρησης (ή του οργανισμού) την δεδομένη χρονική στιγμή, ή θέτοντας στην διάθεση των υποψηφίων εργαζομένων μία πολύ φιλική στον χρήστη πλατφόρμα συμπλήρωσης του βιογραφικού του ανάλογα με τις δεξιότητές του, πάντα στο περιβάλλον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του Internet.

Πιο συγκεκριμένα, το iHRMS βοηθάει στον Προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή στους τρόπους με τους οποίους η επιχείρηση εξασφαλίζει τον αναγκαίο αριθμό εργαζομένων με τα κατάλληλα προσόντα.

Οι κυριότερες ενέργειες είναι:

  • έλεγχος των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ήδη εργαζομένων,
  • πρόβλεψη αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό με βάση την παρούσα παραγωγή ή την ενδεχόμενη επέκταση της επιχείρησης και τις τεχνολογικές αλλαγές,
  • ανάλυση της αγοράς εργασίας και της σχέσης προσφοράς και ζήτησης και κατάστρωση προγραμμάτων για την αντιμετώπιση ελλείψεων σε τεχνικά, επιστημονικά και διοικητικά στελέχη.

 

Γεγονός που σχετίζεται με τη φυσική ροή του προσωπικού της επιχείρησης, αλλά αφορά και τα νέα της σχέδια.

Μία ακόμη πολύ σημαντική λειτουργία του iHRMS είναι η βοήθεια που παρέχει στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού ώστε να προβεί στην πρόσληψη του κατάλληλου υπαλλήλου για την εκάστοτε θέση. Διαδικασία που επιτυγχάνεται μέσα από test που συμπληρώνουν οι υποψήφιοι στο περιβάλλον του κοινωνικού δικτύου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μετά από φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων επιλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα περάσουν από συνέντευξη μέσω skype ή messenger, με τους υπεύθυνους των επιμέρους τμημάτων.

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται κατά πολύ ο χρόνος και τα έξοδα του απαιτούνται για την επιλογή των καταλλήλων εργαζομένων. Το iHRMS, σε συντονισμό με τα στελέχη της επιχείρησης, αναλαμβάνει και την κατάρτιση του γενικού προγράμματος για την εκπαίδευση του προσωπικού την εναλλαγή στο έργο ορισμένων υπαλλήλων, ανάλογα με την απόδοση και τις δεξιότητές τους, την επιλογή των αναπληρωτών τους καθώς και άλλες σχετικές υποχρεώσεις, που έχουν στόχο την ανάπτυξη του προσωπικού και την προετοιμασία του για ανάληψη θέσεων με περισσότερες ευθύνες.

Επιπλέον, η αξιολόγηση του προσωπικού είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού. Το iHRMS μπορεί να προσφέρει στατιστικά δεδομένα για την απόδοση των εργαζομένων και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από τους προϊσταμένους των επιμέρους τμημάτων.

Ακόμη, το iHRMS, διαθέτει και μια εφαρμογή που συνδυάζει το web και τα Android κινητά τηλέφωνα. Η εφαρμογή αυτή προορίζεται για εργοδότες εργασίας πεδίου. Ο υπάλληλος θα έχει αυτή την εφαρμογή στο Android κινητό του, όταν ο χρήστης θα συνδεθεί με το σύστημα εικόνα του θα αποθηκευτεί και η θέση GPS του θα στείλει στον διαχειριστή ο οποίος θα μπορεί να δει την τοποθεσία της εικόνας και της θέσης GPS στην εφαρμογή web. Μετά την είσοδο η θέση GPS του εργαζομένου θα να παρακολουθείται αυτόματα από το σύστημα και θα στέλνεται στο διαχειριστή κάθε 5 λεπτά. Όταν υπάλληλος αποσυνδεθεί από το σύστημα , και πάλι η εικόνα του θα αποθηκεύεται, καθώς και η θέσης GPS του, και θα στέλνονται στον διαχειριστή. Για να παρακολουθείτε η παρουσία, και κατά συνέπεια η μισθοδοσία του εργαζόμενου, το σύστημα αυτό παίζει σημαντικό ρόλο.

Ο ρόλος του διαχειριστή είναι να προσθέτει νέο εργαζόμενο εισάγοντας τα προσωπικά στοιχεία και παρέχοντας του έναν αριθμό ταυτότητας και κωδικό πρόσβασης για το χρήστη, ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση στη εφαρμογή στο Android τηλέφωνό του. Ο διαχειριστής, όπως και το τμήμα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, μπορούν να δουν τη θέση GPS του υπαλλήλου εισάγοντας την Ταυτότητα του υπαλλήλου, καθώς και την ημερομηνία. Ακόμη, μπορούν να ελέγξουν το μισθό του μισθωτού εισάγοντας την ημερομηνία και την ταυτότητα του εργαζομένου. Επίσης ο διαχειριστής και το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, μπορούν να δουν το γεωγραφικό πλάτος και μήκος της θέσης GPS που αποστέλλονται από τον εργαζόμενο. Ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης του εργαζομένου.

Η εφαρμογή αυτή βοηθάει τον διαχειριστή και το τμήμα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού να ελέγξει εύκολα το μισθό του υπαλλήλου. Από τη θέση GPS του υπαλλήλου παρακολουθείται ο εργαζόμενος, ώστε να αποτυπώνεται ο πραγματικός χώρος και χρόνος εργασίας του. Αναπόσπαστο κομμάτι του ανθρωπίνου δυναμικού είναι και η μισθοδοσία, την οποίο καλύπτει πλήρως το iHRMS με αυτόματες ενημερώσεις μέσω των υπολοίπων λειτουργιών του. O Υπολογισμός μισθοδοσίας μεμονωμένα, μαζικά ή και ξεχωριστά ανά υποκατάστημα ή τμήμα απασχόλησης με μία μόνο κίνηση εξασφαλίζουν την ταχύτερη διαδικασία υπολογισμού, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό. Η Αυτόματη προβολή όλων των λοιπών επιλεγμένων εκτυπώσεων σε χρόνο ελάχιστων δευτερολέπτων παρέχουν αμεσότητα σε όλες τις παρελκόμενες ενέργειες μετά από την ολοκλήρωση των υπολογισμών.

Το iHRMS παρέχει απόλυτη λειτουργικότητα στον υπολογισμό της μισθοδοσίας. Η Μαζική ενημέρωση όλων των στοιχείων καταχώρησης μιας μισθοδοτικής περιόδου μέσα από μία μόνο φόρμα, η Μαζική εισαγωγή όλων των στοιχειών ωρομέτρησης από οποιοδήποτε εξωτερικό αρχείο (excel, access, ascii), η Ολοκληρωμένη Ωρομέτρηση μέσα από ενιαία εφαρμογή αποτελούν μοναδικά προνόμια κάθε τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού. Παράλληλα με την παροχή ολοκληρωμένων εργαλείων διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (βιογραφικά, αξιολόγηση, εκπαίδευση), δίνεται σημαντική υπεραξία στο προϊόν. Οι απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης έρχονται να καλύψουν ωστόσο και κάθε ιδιαίτερη ανάγκη που μπορεί να παρουσιαστεί, διευκολύνοντας τον κάθε χρήστη.

Το iHRMS είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του Ανθρωπίνου Δυναμικού μιας εταιρίας ή ενός οργανισμού, πλήρως αυτοματοποιημένο, που χρησιμοποιεί τις εξ’ ολοκλήρου το Internet και τα κοινωνικά δίκτυα χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση σε κάποιον τοπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μειώνοντας κατά πολύ το κόστος και τον χρόνο που απαιτείται για την εύρεση και διαχείριση του κατάλληλου προσωπικού, εξοικονομώντας μεγάλα χρηματικά ποσά για την επιχείρηση. Η βάση δεδομένων από όπου αντλεί τα βιογραφικά των υποψηφίων είναι τεράστια, έτσι ώστε γίνεται η επιλογή του αρτιότερου υποψηφίου για την εκάστοτε θέση.