Πρόγραμμα Διαχείρισης Αποδείξεων Εφορίας για τον Ιδιώτη, τον Επαγγελματία, Λογιστικά – Φοροτεχνικά Γραφεία (για μεταπώληση στους πελάτες τους) Περιλαμβάνει Επιχειρήσεις και Κατηγορίες Εξόδων για καλύτερη ανάλυση των οικονομικών σας. Αναλυτικές αναζητήσεις των αποδείξεων.. Έλεγχος διπλοεγγραφών. Έλεγχος ορθότητας ΑΦΜ για Φορολογούμενους και Επιχειρήσεις. Εκτυπώσεις καταστάσεων σε εκτυπωτή της επιλογής σας (εκτυπωτής, win fax, pdf, κλπ) και εξαγωγή δεδομένων σε αρχείο TXT και αρχείο τύπου EXCEL.
Πρόγραμμα παρακολούθησης κινήσεων Πελατών – Προμηθευτών – Αγορών – Πωλήσεων – Εξόδων – Αξιόγραφων – Υπολοίπων, με τέσσερεις (4) διαφορετικές εκδόσεις – δυνατότητες για επιχειρήσεις που θέλουν ένα μικρό, ευέλικτο πρόγραμμα με πολύ χαμηλό κόστος αγοράς για την παρακολούθηση των αγορών – πωλήσεων τους αλλά και των εισπράξεων, πληρωμών και υπολοίπων προς τους πελάτες και προμηθευτές τους. Οι δυνατότητες της εφαρμογής είναι οι παρακάτω : Πελάτες – Προμηθευτές (Πλήρεις καρτέλες με αναλυτικά στοιχεία, εισπράξεις, πληρωμές και υπόλοιπα), Καταχώρηση παραστατικών Αγορών – Πωλήσεων χωρίς ανάλυση των ειδών, Εισπράξεις – Πληρωμές σε πελάτες – προμηθευτές και υπόλοιπα αυτών, Διαχείριση Γενικών Εξόδων, Διαχείριση Αξιόγραφων, Παρουσίαση Ταμείου με προοδευτικά υπόλοιπα και δυνατότητα επιλογής πελατών – προμηθευτών και ημερολογιακού φάσματος συνδυαστικά, Παρουσίαση Υπολοίπων ενός ή όλων (Πελατών – Προμηθευτών), Αναλυτικές αναζητήσεις στα στοιχεία για πλήρη εικόνα αγορών, πωλήσεων, εισπράξεων, πληρωμών και υπολοίπων, Εκτυπώσεις, Κρυπτογραφημένα δεδομένα και χρήση προγράμματος με Κωδικό Ασφαλείας (Password), Δυνατότητα λειτουργίας σε δίκτυο υπολογιστών με πολλούς χρήστες ταυτόχρονα (multiuser).

Πρόγραμμα Διαχείρισης Ιατρείου με Ασθενείς, Επισκέψεις, Ιστορικά, Ραντεβού, Λίστες Παθήσεων, Συμπτωματολογία, Ευρήματα, Διαγνώσεις, Επεμβάσεις, Θεραπείες, Συστάσεις, Φάρμακα, Ασφαλιστικά Ταμεία, Επαγγέλματα, για αποθήκευση διαγνωστικών εξετάσεων και διάφορα ηλεκτρονικά έγγραφα που αφορούν τον Ασθενή. (Εξετάσεις, ακτινογραφίες, κείμενα, εικόνες, πίνακες, κλπ.), Ψηφιοποίηση του αρχείου των ασθενών, για εύκολες Αναζητήσεις και Στατιστική, Εκτυπώσεις και εξαγωγή στοιχείων σε αρχείο, Κρυπτογραφημένα δεδομένα και χρήση προγράμματος με Κωδικό Ασφαλείας (Password). Το πρόγραμμα είναι συμβατό με την e-syntagografisi, μεταφέρει και ανακτά δεδομένα για τα ασφαλιστικά ταμεία και τυπώνει σε 5 λεπτά τις μηνιαίες λίστες των επισκέψεων για τα ασφαλιστικά ταμεία. Τέλος στην σπατάλη χρόνου και στα λάθη με την χειροκίνητη δημιουργία των καταστάσεων. Το πρόγραμμα είναι multiuser και μπορεί να λειτουργήσει σε δίκτυο υπολογιστών υποστηρίζοντας πολλούς χρήστες ταυτόχρονα.
Συστήματα προσομοίωσης – Εικονικά περιβάλλοντα: H αναγνώριση προτύπων είναι μια καθημερινή νοητική λειτουργία που επιτελεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος, βασιζόμενος στη βιωματική εμπειρία. H εμπειρία αυτή δημιουργείται από τη λογική διεργασία που επιτελείται στο σύνολο των αισθητηρίων ερεθισμάτων που δέχεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος, από το εξωτερικό περιβάλλον. Έτσι, ο άνθρωπος, είναι ικανός να αναγνωρίζει διάφορα πρότυπα και να τα κατατάσσει σε κατηγορίες. Τα πρότυπα αυτά μπορεί να αναφέρονται σε εικόνες, ήχους, κείμενα, κ.ά. H ανθρώπινη αυτή εμπειρία έγινε προσπάθεια να μεταφερθεί και στον υπολογιστή. Έχουν, λοιπόν, αναπτυχθεί ειδικά υπολογιστικά συστήματα, τα οποία μπορούν να αναζητούν και να αναγνωρίζουν ορισμένα χαρακτηριστικά, συγκρίνοντάς τα με άλλα που ο άνθρωπος έχει καθορίσει ως πρότυπα. H αναγνώριση προτύπων με τη βοήθεια υπολογιστή γίνεται με τις τεχνικές της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος, οι οποίες χωρίζονται συνήθως σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τη στατιστική αναγνώριση, που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό και την αναγνώριση των πρωτογενών δομικών στοιχείων του προτύπου, τη δομική αναγνώριση, που εφαρμόζεται όταν το πρότυπο είναι σύνθετο και απαιτείται εκτός από την ταξινόμηση και περιγραφή της δομής του. Οι εφαρμογές στις οποίες απαιτείται αναγνώριση προτύπων με τη βοήθεια υπολογιστικών συστημάτων, είναι πολλές. Μερικές από αυτές είναι: Η αναγνώριση και κατηγοριοποίηση εικόνων ή ήχων: H διεργασία αυτή επιτυγχάνεται με τη βοήθεια μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων, στην οποία είναι συγκεντρωμένο υλικό για σύγκριση με τα προς αναγνώριση αντικείμενα. Εφαρμογές υπάρχουν πολλές, όπως, για παράδειγμα, η περίπτωση ενός ζωγραφικού πίνακα που μπορεί να αποδοθεί στον πιθανό δημιουργό του, μια φωτογραφία ή ένα δακτυλικό αποτύπωμα στο άτομο που ανήκει, ένα τραγούδι στο συνθέτη του ή να πραγματοποιηθεί ταξινόμηση ήχων στην επεξεργασία της φυσικής γλώσσας. Εφαρμογές στην Ιατρική: H επεξεργασία καρδιογραφημάτων, εγκεφαλογραφημάτων, υπερηχογραφημάτων, αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών βοηθά στη σύνδεση συγκεκριμένων ευρημάτων με πιθανές ασθένειες. Ασφαλής καθοδήγηση ρομπότ στο χώρο: Με τη βοήθεια «έξυπνων» αλγόριθμων γίνεται επεξεργασία των οπτικών σημάτων που λαμβάνονται από τους αισθητήρες του μηχανήματος, ώστε να προσδιορίζεται με τον καλύτερο τρόπο η μορφή των αντικειμένων και, κατά συνέπεια, να αποφεύγεται η σύγκρουση με αυτά. Αναγνώριση κειμένου: Επιτυγχάνεται με τα ειδικά προγράμματα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων (OCR), με τα οποία όπως έχουμε αναφέρει επιτυγχάνεται η αναγνώριση των χαρακτήρων που συνθέτουν ένα έντυπο κείμενο, το οποίο προηγουμένως έχει ψηφιοποιηθεί μέσω συσκευών ψηφιοποίησης, όπως σαρωτών, κ.ά.

Πρόγραμμα Διαχείρισης Εισπράξεων Ασφαλειομεσιτών για τον Ασφαλιστή, τον Μεσίτη Ασφαλίσεων ή το Ασφαλιστικό Γραφείο που θέλει να τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο αποδείξεων, με Εκτύπωση Αποδείξεων Είσπραξης. Τέλος στις χειρόγραφες αποδείξεις, τον χαμένο χρόνο και τα λάθη. Περιλαμβάνει Διαχείριση Λίστας Πελατών, Ασφαλιστικών Εταιριών, Ασφαλιστικών Κλάδων, Αναλυτικές αναζητήσεις των αποδείξεων είσπραξης, Εκτυπώσεις καταστάσεων, Κρυπτογραφημένα δεδομένα και χρήση προγράμματος με Κωδικό Πρόσβασης (Password) αλλά και Κωδικό Ασφαλείας για την αλλαγή ή διαγραφή ήδη καταχωρημένης απόδειξης. Δυνατότητα λειτουργίας σε δίκτυο υπολογιστών και πολλούς χρήστες (multiuser). Το Πρόγραμμα αυτό μπορεί να προσαρμοστεί για Οποιαδήποτε Επάγγελμα που απαιτεί Εκτύπωση Αποδείξεων Είσπραξης ή/και Πληρωμής.

Πρόγραμμα Διαχείρισης Ασφαλιστικών Συμβολαίων. Περιλαμβάνει Διαχείριση Πελατών με πλήρη στοιχεία του ασφαλιζόμενου, Διαχείριση στοιχείων Ασφαλιστικών Εταιριών, Brokers, Κλάδων Ασφάλισης, κλπ., Διαχείριση συμβολαίων και αρχείο κινήσεων (ανανεώσεις, πρόσθετες πράξεις, ακυρώσεις κλπ) για πλήρη παρακολούθηση των συμβολαίων, Χρεώσεις και εισπράξεις πελατών καθώς και Ταμειακές κινήσεις, Αυτόματες υπενθυμίσεις για συμβόλαια που λήγουν και υπενθυμίσεις για λογαριασμούς που οφείλουν χρήματα, Εκτυπώσεις αποδείξεων είσπραξης με το λογότυπό σας, Αναζητήσεις, εκτυπώσεις και διάφορες άλλες εργασίες. Το πρόγραμμα διαθέτει χρήστες για την διαχείριση των δεδομένων με επίπεδα ασφαλείας για κάθε χρήστη ώστε οι ευαίσθητες εργασίες να γίνονται μόνο από τους υπεύθυνους των γραφείων. Το πρόγραμμα καταγράφει ποιός χειριστής έκανε την κάθε κίνηση και πότε, για πλήρη παρακολούθηση της ευθύνης των κινήσεων, εισπράξεων κλπ. Κρυπτογραφημένα δεδομένα και χρήση προγράμματος με Κωδικό Πρόσβασης (Password). Μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιουσδήποτε ασφαλιστικούς κλάδους. Δυνατότητα λειτουργίας σε δίκτυο υπολογιστών και πολλούς χρήστες (multiuser).

Πρόγραμμα Διαχείρισης Τουριστικού Γραφείου (Travel Agent Management Software) για Τουριστικούς Πράκτορες, Γραφεία Ταξιδίων με μεταπωλητές ή χωρίς. Αναλυτικοί τιμοκατάλογοι (ταρίφες) για Ξενοδοχεία, Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων (Car Rentals), Εκδρομές, Transfrers, Τιμές Χονδρικής και Λιανικής (Net, Gross) με δυνατότητα απόκρυψης σε περίπτωση διανομής σε CD (για εκθέσεις, κλπ), Εκτύπωση vouchers, reports, Δυνατότητα για Yaghting, Motor Boats, Πτήσεις (Flights) ή οτιδήποτε άλλο, Δυνατότητα λειτουργίας σε δίκτυο υπολογιστών και πολλούς χρήστες ταυτόχρονα (multiuser).

Πρόγραμμα διαχείρισης Σταθμού Αυτοκινήτων – Μοτοσυκλετών (Parking) και υποκαταστημάτων. Μόνιμοι πελάτες (καρτέλες, αναλυτικά στοιχεία), Μηνιαίες ενοικιάσεις, Πληρωμές, Ταμείο, Τιμολόγηση, Διαχείριση πολλαπλών πινακίδων, Πλυντήρια, άλλες χρεώσεις. Έκτακτοι πελάτες, είσοδος – έξοδος, Πληρωμές, Τιμολόγηση, Πλυντήρια, άλλες χρεώσεις. Αναλυτικές αναζητήσεις με κριτήρια. Διάφορες εκτυπώσεις και πολλά άλλα. Δυνατότητα λειτουργίας σε δίκτυο υπολογιστών και πολλούς χρήστες ταυτόχρονα (multiuser). Αλλαγές στην εφαρμογή μπορούν να γίνουν κατόπιν συνεννόησης.

Πρόγραμμα Διαχείρισης Βιοτεχνίας Ενδυμάτων – Υποδημάτων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Πελάτες (καρτέλες, αναλυτικά στοιχεία), Κωδικοί προϊόντων (Ανάλυση σε μέγεθος, είδος, χρώμα, κλπ.),Παραγγελίες ειδών με ανάλυση και διαχείριση μεγεθών, Εισπράξεις από πελάτες, Γενικά Έξοδα επιχείρησης, Εμφάνιση κινήσεων Ταμείου, Αναλυτικές αναζητήσεις Παραγγελιών, Εισπράξεων, Εξόδων με κριτήρια, Διάφορες εκτυπώσεις και πολλά άλλα, Δυνατότητα λειτουργίας σε δίκτυο υπολογιστών και πολλούς χρήστες ταυτόχρονα (multiuser).

Πρόγραμμα παρουσίασης (ηλεκτρονικός κατάλογος) εκθετών – συνέδρων για Διοργανωτές Εκθέσεων, Συνεδρίων, κλπ. για ένα καλύτερο προφίλ στους πελάτες – εκθέτες αλλά και στους επισκέπτες των εκθέσεων ή συνεδρίων με την δημιουργία ηλεκτρονικών οδηγών εκθετών. Υπάρχει δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας και του σχετικού web site για την παρουσίαση της έκθεσης και των εκθετών. Δυνατότητα λειτουργίας σε δίκτυο υπολογιστών και πολλούς χρήστες ταυτόχρονα (multiuser). Το πρόγραμμα διατίθεται και σε συνδυασμό με κατασκευή CD-ROM.

Πρόγραμμα Διαχείρισης Μελών Συλλόγων για Συλλόγους, Συνδέσμους, Clubs και γενικά όπου απαιτείται διαχείριση Μελών. Προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του Συλλόγου. Διαχείριση στοιχείων Μελών Συλλόγων. Διαχείριση στοιχείων συνεργαζόμενων φορέων ή οτιδήποτε άλλο σχετικό. Αναλυτικές αναζητήσεις με κριτήρια για την δημιουργία Λίστας αποστολής μαζικού Ταχυδρομείου, E-mail κλπ. Διάφορες εκτυπώσεις και πολλά άλλα. Δυνατότητα λειτουργίας σε δίκτυο υπολογιστών και πολλούς χρήστες ταυτόχρονα (multiuser).

Πρόγραμμα Διαχείρισης, Τιμολόγησης και Παρακολούθησης εργασιών για Internet Cafe, Βιβλιοθήκες, Σχολεία, Ξενοδοχεία και οποιονδήποτε άλλο οργανισμό παρέχει υπηρεσίες χρήσης υπολογιστών στο ευρύ κοινό. Μερικές από τις λειτουργίες του είναι : Σύγχρονη Τεχνολογία βασισμένη στο Web, Λογαριασμοί Πελατών, Λογαριασμοί Ομάδων Πελατών, Διαχείριση Προπληρωμένου Χρόνου, Διαχείριση με χρονοχρέωση, Διαχείριση Μελών, Κεντρική και Απομακρυσμένη Διαχείριση, Ασφάλεια, Διαχείριση βάρδιας προσωπικού, Προσαρμογή των σταθμών εργασίας, Στατιστική, Αναλυτικές Αναφορές.
Mobile Applications: περιλαμβάνει εφαρμογές για κινητές συσκευές (SmartPhones, PDAs, Tablets, Netbooks), που παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης (εμπορολογιστικές εφαρμογές, ERPs, CRM κ.ά.) από παντού. Πρόσβαση στην πληροφορία και στα IT συστήματα της επιχείρησης οποιαδήποτε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε. Εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον, Ελάχιστες απαιτήσεις εκμάθησης, Αύξηση αποτελεσματικότητας – παραγωγικότητας, Έγκαιρη λήψη αποφάσεων, Διακίνηση δεδομένων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας (SSL…) Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων τοπικά στη συσκευή του χρήστη, Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς τον πελάτη – συνεργάτη. Επιπλέον πλεονεκτήματα του συνδρομητικού μοντέλου: Απαλλαγή από το αρχικό κόστος επενδύσεων σε εξοπλισμό και λογισμικό, Δωρεάν αναβάθμιση σε νέες εκδόσεις, Προβλέψιμο και προσιτό μηνιαίο κόστος, Μέγιστη ευελιξία με δυνατότητα αυξομείωσης χρηστών. Απαιτεί πολύ μικρότερη αρχική επένδυση και διατίθεται με μηνιαία συνδρομή (CapEx to OpEx). Απαλλάσσει από κόστος προμήθειας και συντήρησης εξοπλισμού (Server), αξιοποιεί τις επενδύσεις σε υποδομές IT (εφαρμογές backoffice SingularLogic). Απευθύνεται: σε επιχειρηματίες, managers, στελέχη και πωλητές που θέλουν να έχουν πρόσβαση στις σημαντικότερες πληροφορίες της επιχείρησης, ανά πάσα στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο, είναι άμεσα διαθέσιμες, πληροφορίες για πελάτες (παραγγελίες, υπόλοιπο, πλαφόν, εκπτώσεις κλπ) Λίστα των (x) καλύτερων (πωλητών, προϊόντων, πελατών, προμηθευτών) (top performers), Στοιχεία πωλήσεων ανά περίοδο, Πληροφορίες για προϊόντα (απόθεμα, αποθήκες). Πελάτες: πλήρης καρτέλα πελάτη, καθώς και τα αντίστοιχα παραστατικά που έχουν εκδοθεί. Είδη: Απόθεμα είδους στην αποθήκη. Παραστατικά: πρόσβαση στα παραστατικά που έχουν εκδοθεί, με πλήρη λεπτομέρεια και πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης.