Στο Custom Software Development τμήμα, κατασκευάζουμε κατά παραγγελία οποιονδήποτε λογισμικό αυτοματισμό ή εφαρμογή για Desktop ή Internet.

Μελετάμε τις ανάγκες και σχεδιάζουμε την εφαρμογή – λογισμικό που εξυπηρετεί καλύτερα. Περιλαμβάνεται εκπαίδευση των τελικών χρηστών του προγράμματος και τηλεφωνική υποστήριξη.

Στις εφαρμογές που υλοποιούμε τα δεδομένα μπορούν να είναι κρυπτογραφημένα για την καλύτερη ασφάλεια. Μπορούμε επίσης κατόπιν συμφωνίας, να παραδώσουμε στον πελάτη τον πηγαίο κώδικα και όλα τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού ή του αυτοματισμού που μας ζήτησε να κατασκευάσουμε για λογαριασμό του.

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ιδιαίτερες ανάγκες (ειδικός τρόπος επεξεργασίας, κλπ.) αναπτύσσονται εξειδικευμένες εφαρμογές κατόπιν παραγγελίας. Ο ειδικός σχεδιασμός αυτών των εφαρμογών αφορά τόσο το ίδιο το λογισμικό, όσο και το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί. Οι κατά παραγγελία εφαρμογές προορίζονται κυρίως για μεγάλα υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα υπολογιστών, τα οποία μπορεί να είναι εφοδιασμένα και με ειδικές περιφερειακές συσκευές. Αλλά και αντίστροφα, στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται μεγάλα συστήματα, υπάρχουν και εξειδικευμένες ανάγκες, οι οποίες δεν καλύπτονται από το τυποποιημένο λογισμικό που κυκλοφορεί στην αγορά.

Για την παραγωγή του λογισμικού χρησιμοποιούνται γλώσσες προγραμματισμού ή ειδικά εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού.

Ένας παράγοντας που αυξάνει πολύ το κόστος ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού είναι η συντήρησή του από τους κατασκευαστές και η προσαρμογή του σε περίπτωση επέκτασης των αναγκών ή του υλικού για το οποίο έχει αρχικά κατασκευαστεί. Εφαρμογές που απαιτούν την ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού και μάλιστα κατόπιν παραγγελίας είναι:

  • οι εξειδικευμένες εμπορικές εφαρμογές,
  • οι εφαρμογές στην υγεία,
  • το λογισμικό των συστημάτων δημόσιας διοίκησης (υπουργεία, τοπική αυτοδιοίκηση),
  • οι εφαρμογές των μεγάλων οργανισμών (τράπεζες, κλπ.),
  • τα συστήματα ελέγχου μεταφορών και συγκοινωνιών,
  • εφαρμογές ερευνητικών κέντρων (βιολογία, εξερεύνηση διαστήματος, κλπ.),
  • τα συστήματα βιομηχανικής παραγωγής.

 

H επιστημονική έρευνα

Διεξάγεται σε ένα μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια μοντέλων, αναπαραστάσεων δηλαδή της πραγματικότητας, με τρόπο ώστε να μπορεί να μελετηθεί η συμπεριφορά των φαινομένων, των αντικειμένων ή των καταστάσεων που εξετάζονται. H μοντελοποίηση με υπολογιστή, πραγματοποιείται με τη βοήθεια μαθηματικών τύπων. Υπάρχουν μοντέλα απλά, που δημιουργούμε μόνοι μας και άλλα περισσότερο πολύπλοκα, που αποτελούν εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού. Το κύριο πλεονέκτημα της μοντελοποίησης είναι ότι μας επιτρέπει να πειραματιστούμε, να εξετάσουμε τη συμπεριφορά του μοντέλου, να δοκιμάσουμε στρατηγικές και να προβλέψουμε αντίστοιχες καταστάσεις για την πραγματικότητα. Πρέπει, βεβαίως, να λαμβάνουμε υπόψη ότι η αναπαράσταση της πραγματικότητας δεν ταυτίζεται με την ίδια την πραγματικότητα και να προσαρμόζουμε κατάλληλα τα συμπεράσματα που εξάγονται. Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν μεταξύ άλλων:

  • το λογισμικό για τη δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων CAD/CAM, των κινούμενων γραφικών, κλπ.,
  • το λογισμικό για τη μελέτη μαθηματικών προβλημάτων (MATHEMATICA, κ.ά.),
  • το λογισμικό για τη μελέτη φαινομένων που εξετάζονται από διάφορους επιστημονικούς και τεχνικούς κλάδους (μετεωρολογία, υδροδυναμική, αεροδυναμική, πολεοδομία, οικονομία, μεταφορές, διοίκηση, κ.ά.).

Όταν η μοντελοποίηση δεν περιορίζεται σε μαθηματικές μόνο σχέσεις, αλλά συνοδεύεται και από φυσική ή εικονική αναπαράσταση του μοντέλου, τότε λέμε ότι έχουμε προσομοίωση της πραγματικότητας. Ορισμένες εκ των εφαρμογών που έχει ήδη αναπτύξει η ομάδα μας και θα αναβαθμίζει / εκσυγχρονίζει / τελειοποιεί σταδιακά.