Εγκατάσταση και Επανεγκατάσταση Windows (Format Windows):

Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την απόδοση και την ομαλότητα λειτουργίας του υπολογιστή, είναι το κατά πόσο επαγγελματικά είναι εγκατεστημένο και ρυθμισμένο το σύστημα.

Εάν το λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας παρουσιάζει προβλήματα: ο υπολογιστής δεν ανοίγει, κάνει επανεκκίνηση από μόνος του, το σύστημα «κολλάει» ή τα προγράμματα λειτουργούν με καθυστέρηση, τότε είναι ώρα να απευθυνθείτε στους ειδικούς. Παρέχεται η υπηρεσία εγκατάστασης και επανεγκατάστασης των λειτουργικών συστημάτων και στο χώρο του πελάτη.

Η Επαγγελματική εγκατάσταση Windows, η οποία εκτελείται από ειδικό της επιχείρησής μας, μπορεί να χωριστεί υποθετικά σε 5 βασικά βήματα:

  • 1) Διάγνωση του υπολογιστή και της συμβατότητας υλικού: ο τεχνικός με την βοήθεια μιας σειράς ειδικών τεστ ελέγχει την συμβατότητα της σύνθεσης υλικού του υπολογιστή με τις απαιτήσεις της έκδοσης Windows που πρόκειται να εγκατασταθεί, καθώς και την συμβατότητα του κάθε τμήματος με τη δεδομένη έκδοση Windows.
  • 2) Διάγνωση της συμβατότητας λογισμικού : σε αυτό το βήμα ο τεχνικός ελέγχει εάν όλες οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας είναι συμβατές με την έκδοση Windows που πρόκειται να εγκατασταθεί.
  • 3) Εγκατάσταση Windows: ο ειδικός της τεχνικής υποστήριξης όχι μόνο θα εγκαταστήσει το Windows, αλλά θα εκτελέσει και τις προκαταρκτικές εργασίες, όπως: ρύθμιση του BIOS, διαμόρφωση του σκληρού δίσκου (format), προετοιμασία των λογικών μονάδων του σκληρού δίσκου.
  • 4) Ρύθμιση των Windows η οποία συμπεριλαμβάνει: ρύθμιση της ταχύτητας λειτουργίας του συστήματος, βελτιστοποίηση για τις τρέχουσες ή τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εργασίες και εφαρμογές (γραφικά προγράμματα, προγράμματα γραφείου ή παιχνίδια και πολυμέσα), δημιουργία δίσκων επαναφοράς, ορισμός ιδιοτήτων προσβασιμότητας των φακέλων και συσκευών από άλλους υπολογιστές κ.τ.λ.
  • 5)Επανεγκατάσταση Windows