Εγκατάσταση τοπικού δικτύου

Επιτρέπει σε μια ομάδα υπολογιστών να χρησιμοποιούν κοινούς δικτυακούς πόρους, να ανταλλάσσουν δεδομένα και να χρησιμοποιούν κοινή πύλη για πρόσβαση στο Internet.

Η επαγγελματική ρύθμιση του δικτύου θα εξασφαλίσει την υψηλή αξιοπιστία της σύνδεσης και ποιοτική προστασία από τους εξωτερικούς κινδύνους, την μέγιστη δυνατή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και την μέγιστη απόδοση του δικτυακού εξοπλισμού.

Η δημιουργία του οικιακού ή εταιρικού τοπικού δικτύου αρχίζει από την επιλογή του τύπου σύνδεσης:

  • Ethernet,
  • Gigabit Ethernet,
  • WiFi.

Υπάρχουν τρεις κυρίως υπηρεσίες:

  1. Ωριαίες,
  2. Συμβόλαια υποστήριξης (6μηνης ή 12μηνης διάρκειας)
  3. Συμβουλές στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δικτυακών λύσεων.

Οι Ωριαίες (Προσωρινή τεχνική βοήθεια) είναι η λιγότερο παραδοσιακή μορφή παροχής δικτυακών υπηρεσιών. Προσφέρει λύση σε προβλήματα Hardware και Software. Περιλαμβάνονται περιστατικά επείγοντα και μη.

Το Συμβόλαιο Υποστήριξης (Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης) είναι η περισσότερο παραδοσιακή μορφή παροχής υπηρεσιών. Εξυπηρετεί επιχειρήσεις που τους ενδιαφέρει η άμεση αποκατάσταση βλαβών αλλά και η πρόληψη προβλημάτων με την 2μηνιαία συντήρηση των υπολογιστικών συστημάτων τους. Επίσης παρέχονται αναβαθμίσεις σε Software ή Hardware αλλά και η διαχείριση των δικτύων τους.

Όσον αφορά τη Μελέτη, τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση δικτυακών υποδομών, η εταιρεία δίνει λύσεις κατάλληλες με το μέγεθος της εταιρείας. Παρέχονται συμβουλές για μεγάλες αγορές, προμήθεια μηχανημάτων, εγκατάσταση αυτών, ρύθμιση, διαχείριση αλλά και δυνατότητα επαναφοράς των συστημάτων μετά από κάποια καταστροφή.

Υπάρχουν κάποια βασικά εγχειρίδια για τα βασικότερα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος. Όμως υπάρχει και η δυνατότητα on-line λύσεων των προβλημάτων αυτών μέσω του Ιστοχώρου της εταιρείας. Υπάρχει διαρκής ενημέρωση του ιδιοκτήτη της εταιρείας για τις νέες τεχνολογίες (Software-Hardware) ώστε να παραμείνει η εταιρεία σε ανταγωνιστικό μονοπάτι.

Δημιουργία προτύπων – Κατά την διάρκεια της επίλυσης προβλημάτων καταγράφονται όλα τα βήματα. Έτσι δημιουργούνται οδηγοί που στο μέλλον θα μπορούν να μειώσουν τον χρόνο απόκρισης, και να παρέχουν ταχύτατη λύση σε θέματα ρουτίνας.