Αναβάθμιση Υπολογιστή (Upgrade)

Η παραγωγικότητα των υπολογιστών κάθε χρόνο αυξάνεται σχεδόν δύο φορές, ενώ τα νέα προγράμματα κατασκευάζονται προσαρμοσμένα ακριβώς σε τέτοιους Η/Υ, καθώς η τάση για απότομη αύξηση των λειτουργικών δυνατοτήτων των Η/Υ αυτόματα προκαλεί και τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων υπολογιστών. Συνεπώς, για την σωστή λειτουργία τους απαιτείται είτε η απόκτηση νέου Η/Υ, είτε ο εκσυγχρονισμός του υπολογιστή που ήδη υπάρχει. Ο εκσυγχρονισμός των υπολογιστών προϋποθέτει την αντικατάσταση κάποιων εξαρτημάτων με πιο τελειοποιημένα, ή την προσθήκη νέων, τα οποία έλειπαν από την αρχική σύνθεση. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί όχι μόνο να επεκταθεί ο χρόνος εκμετάλλευσης του Η/Υ για μερικά χρόνια, αλλά και να επιτευχθεί, ότι αυτός θα παραμείνει αρκετά σύγχρονος και λειτουργικός.

Η σύγχρονη αναβάθμιση του υπολογιστή είναι το μοναδικό μέσο για την προσαρμογή των πόρων του Η/Υ στις απαιτήσεις των προγραμμάτων. Κατά την αναβάθμιση του Η/Υ θα πρέπει να παρθούν υπόψη μερικές λεπτομέρειες, οι οποίες αφορούν την συνεργασία ξεχωριστών τμημάτων τόσο μεταξύ τους, όσο και με το λογισμικό. Επίσης, μερικές φορές μπορεί να γίνει απώλεια μέρους δεδομένων ή και όλων των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στον σκληρό δίσκο. Μόνο ο ειδικός, ο οποίος γνωρίζει το ίδιο καλά τόσο το λογισμικό, όσο και το υλικό του Η/Υ, μπορεί να πετύχει την μέγιστη απόδοση του υπολογιστή κατά την τροποποίηση της βασικής του σύνθεσης.

Εμείς θα εξασφαλίζουμε όχι μόνο την σωστή εκτέλεση της ίδιας της αναβάθμισης, αλλά και την προσεκτική διατήρηση όλων των υφιστάμενων αρχείων σας.