ΓΕΝΙΚΑ
Παραγόμενα Προϊόντα /Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες μας ξεκινούν από τη στιγμή που ο πελάτης έρχεται σε επαφή με την επιχείρησή μας και αναλύονται στα ακόλουθα Στάδια :  Αρχική Καταγραφή των απαιτήσεων του πελάτη και πληροφορίες για το είδος και το ύψος της δραστηριότητάς του,  Προέλεγχος υποδομών (δωρεάν υπηρεσία) όπως ηλεκτρικά, εξοπλισμός Η/Υ και δίκτυα, Μελέτη / σχεδιασμός / Κοστολόγηση της υπηρεσίας ή του συνδυαστικού πακέτου υπηρεσιών, κατόπιν λήψης προσφορών από συνεργαζόμενους προμηθευτές αναλωσίμων-εξοπλισμού, σύγκρισης των προσφορών και επιλογής της πιο συμφέρουσας, (ως προς τη τιμή, τη ποιότητα, τον βαθμό αποδοτικότητας και συνάφειας παροχών-αναγκών) πρότασης, – Αποστολή Προσφοράς, Σύναψη Συμφωνητικού, Υλοποίηση, After Sales Service.

Το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας μας είναι ευρύτατο και περιλαμβάνει : 1) Service – Support  (Τεχνικοί) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, το 2) Custom Software Development (Ανάπτυξη Λογισμικού – Προγράμματα κατά παραγγελία) και 3) Υπηρεσίες WEB.

Οι στόχοι της εταιρείας μας, ανά Τμήμα, έχει ως εξής :

 Στο Τεχνικό Τμήμα (Service – Support) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, στόχος είναι η Αμεσότητα και η Ποιότητα Εργασίας. Επειδή το Computer είναι το βασικό εργαλείο της εργασίας μας, βάζουμε την θέση μας στην θέση του πελάτη. Όταν ο υπολογιστής του έχει «πρόβλημα» κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν να καταστήσουμε τον υπολογιστή του άμεσα λειτουργικό ώστε να μπορεί να εργαστεί. Διαθέτουμε με ένα τηλεφώνημα σε άμεση απόκριση, τους τεχνικούς μας στην διάθεση του πελάτη στον χώρο του, με τις χαμηλότερες τιμές “on-site service“ στην αγορά.

Στο Custom Software Development τμήμα, ο στόχος μας είναι να κατασκευάζουμε κατά παραγγελία οποιονδήποτε λογισμικό αυτοματισμό ή εφαρμογή για Desktop ή Internet θελήσει ο πελάτης και που δεν μπορεί να βρει στο εμπόριο για να καλύψει τις ανάγκες του. Μπορούμε επίσης κατόπιν συμφωνίας, να παραδώσουμε στον πελάτη τον πηγαίο κώδικα και όλα τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού ή του αυτοματισμού που μας ζήτησε να κατασκευάσουμε για λογαριασμό του.

Στο WEB οι στόχοι είναι «πολυεπίπεδοι». Διαθέτοντας μια ομάδα, που αποτελείτε από web developers, Programmers, Graphic designers, web administrators, security consultants, Internet Promoters (SEO Experts), ο στόχος μπορεί να περιγραφεί με μία μόνο λέξη: «Κορυφή». Δεν  περιοριζόμαστε μόνο στο design και το programming της «Ιντερνετικής»  παρουσίας.

Τέλος, υπάρχει διαρκής ενημέρωση του ιδιοκτήτη της εταιρείας για τις νέες τεχνολογίες (Software-Hardware) ώστε να παραμείνει η εταιρεία σε ανταγωνιστικό μονοπάτι.