Στοιχειά Επικοινωνίας

 

ΚΑΡΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΧΑΛΚΙΑ ΕΛΕΝΗ Ο.Ε
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SOFTWARE – HARDWARE Η/Υ
 
ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 12 – ΛΑΡΙΣΑ
 
ΤΗΛ: 2411-810382info@digi-plan.gr